Geneeskunst komt mede tot stand door:

                   .