Geneeskunst II


Nieke maakt werk dat inspeelt op het lichaamsbewustzijn.
De werken tonen altijd in meer of mindere mate het lichaam in beweging. Om de processen aan te spreken welke gaan over spontaan bewegen, moet haar werk appelleren op het onderbewuste. Daarvoor creëert Nieke figuratief werk dat balanceert op de scheidingslijn tussen abstract en illustratief. De toeschouwer maakt zelf de koppeling naar eigen emoties en de beleving.

Geneeskunst I (verzamelen van patiënt reacties) gaf een idee van de patiënt beleving in relatie tot het werk ‘Yellow’.  
Geneeskunst II is het realiseren van een nieuw werk n.a.v. de bevindingen uit Geneeskunst I:

<BEEN>

Uit de reacties van patiënten is een concept ontstaan voor een groot kinetisch werk voor aan de muur.
Het toont een been dat soms compleet en soms vervormd is.
Het been bestaan uit 25 stukken die individueel heen en weer kunnen schuiven, aangedreven door 25 motoren.  
Hiermee kan Nieke een bewegings compositie gaan maken zoals bij het muzikaal bespelen van een instrument.
Zo wordt het leven en het karakter in de installatie gebracht.

Deze installatie kan het been uit-elkaar laten spatten als een soort explosie, maar diezelfde beweging roept iets heel anders op als het heel traag gaat. Het been zou kunnen gonzen en sidderen, en het been zou een enigszins gewone loop beweging kunnen maken. Het zal ook momenten creëren dat het beeld helemaal niet meer doet denken aan een been, maar alleen maar gevoel en beleving laat zien, of zelfs aan iets anders doet denken, een schaatser bijvoorbeeld.

De kracht van dit werk zit hem dus in de compositie van de beweging.
Het gaat niet om DAT het beweegt, het gaat erom HOE de installatie het been zal laten bewegen.
Het werk vormt zo een partituur om de sensaties van het been op poëtische wijze aan de patiënten te tonen. Als een muziekstuk van beweging i.p.v. geluid.

Alle stappen in het ontwerp- en realisatieproces worden besproken met patiënten en een geselecteerde groep experts van de afdeling revalidatie. Er wordt met enorme belangstelling gereageerd. 
Maar om de impact te kunnen onderzoeken moet het werk eerst fysiek worden gerealiseerd. 
Ondanks de bijdrage van een aantal fondsen moet er wat meer geld beschikbaar komen om het te kunnen maken.

Helpt u mee het kinetisch BEEN-werk te realiseren? Als iedereen een beetje bijdraagt kan het snel gaan.Er zijn twee manieren om te helpen:
koop een sculptuur

of:


  een donatie aan Geneeskunst.


Geneeskunst komt mede tot stand door:

                   .